Konsalting!

 

USLUGE:

 1. FINANSIJSKI KONSALTING
 2. PRAVNE USLUGE I KONSALTING
  • kompletna registracija privrednih društava
  • izrada Statuta organizacija
  • pravni konsalting
 3. MARKETING USLUGE
  • izrada marketing plana
  • istraživanje tržišta
  • lansiranje novog proizvoda
 4. UVOĐENJE STANDARDA SERIJE ISO 9000 i HACCP

Vrhunska usluga profesora na univerzitetu!!!

Share