Procene!

 

Procene i veštačenja sudskog veštaka za mašinsku tehniku, ovlašćenog od strane ministarstva pravde:

* procena štete na vozilima

  • zapisnik o oštećenju vozila
  • obračun na bazi opravke vozila
  • obračun na bazi totalne štete

* procene vrednosti mašina i opreme za potrebe kredita kod banaka i za potrebe ručne zaloge

* veštačenje iz oblasti mašinske tehnike

* stručni saveti iz oblasti osiguranja po pitanju naknade štete

Više od 20 godina rada sa osiguranjima…

Share