Saobraćajni propisi

 

Saobraćajni propisi mogu biti shvaćeni višeznačno ali pravila moraju da se poštuju. Na internetu se pojavio primer koji izaziva razna tumačenja, ali odgovor je ipak samo jedan.

Radi se o primeru raskrsnice na slici sa autobusom i putničkim automobilom i pitanjem ko ima pravo prvenstva prolaza?

U pravu su oni koji kažu da se poštuje prvo saobraćajac, zatim semafor, pa znaci, prometna pravila i na kraju dogovor, ali kako se u ovom slučaju to manifestuje.

Saobraćajca ovde nema, a prioritet nad znacima je semafor, a na semaforu oba vozila imaju zeleno svetlo. A pravilo semafora kaže da prednost ima onaj ko ide pravo, ali ko ovde ide pravo?

Da bi bilo jasnije rešenje ovog primera potrebno je najpre definisati pravac kretanja a on glasi: glavni put se smatra da ide uvek pravo, čak i u slučaju da se kreće pod bilo kojim uglom od 0-180 stepeni. Zbog toga pri kretanju glavnim putem i koji krivuda nije potrebno davati signale žmigavcima za skretanje jer se krećete uvek pravo! Suprotno ovome kada se uključujete iz sporednog na glavni put, potrebno je dati signal žmigavcem, čak i ako se krećete fizički po pravoj liniji.

U našem primeru autobus ide pravo glavnim putem, dok putnički automobil skreće sa sporednog na glavni put. Dakle rešenje ovog primera glasi: autobus ima pravo prvenstva prolaza!!!

Napomena:
Ovo je jedan od primera koji stvara konfuziju kod učesnika u saobraćaju jer sadrži nepravilno pokazivanje semafora! Semafor mora da se programira tako da u isto vreme zeleno svetlo prati tok glavnog puta, i nije predviđeno da u isto vreme bude zeleno svetlo i delu glavnog i delu sporednog puta!