дец 132010
 
Narodna skupština Republike Srbije www.parlament.rs
Vlada Republike Srbije www.srbija.gov.rs
Ministarstvo spoljnih poslova www.mfa.gov.rs
Ministarstvo finansija www.mfin.gov.rs
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja www.merr.gov.rs
Ministarstvo trgovine i usluga www.mtu.gov.rs
Privredna komora Srbije www.pks.rs
Republički zavod za statistiku www.stat.gov.rs
Trgovinski sudovi Srbije www.trgsud.org.rs
Udruženje banaka Srbije www.ubs-asb.com
Beogradska berza www.belex.rs
Agencija za osiguranje depozita www.aod.rs
Agencija za privatizaciju www.priv.rs
Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti www.crhov.rs
Komisija za hartije od vrednosti www.sec.gov.rs
Komora ovlašćenih revizora www.kor.rs
Uprava za sprečavanje pranja novca www.apml.org.rs
Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs